Colorista

Dekorfix Colorista është ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës artificiale për përdorim të brendshëm. Mbulueshmëri e mirë, e lehtë për punë dhe thahet shumë shpejtë. Mund të pigmentohet sipas dëshirës.

Sipërfaqja ku do të aplikohet ngjyra duhet të jetë të fortë , e pastrër dhe e thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive.

Ngjyra duhet të përzihet me 20% ujë të pastër dhe mund të aplikohet me makineri, brushë cilindrike ose të thjeshtë. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqit është prej +5°C deri +35°C.

Ngjyra duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë, në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat përdorimi 6 muaj.

TECH:

Koha mesatare e tharjes: 6 – 8 min
Shpenzimi mesatar: 3.5 – 4m²/KG
Temperatura: +5°C - +35°C

25 KG

 

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve