Styrofix

Ngjitës për styropor

Styrofix

Ngjitës për styropor i bardhë

certafix

Ngjitës për qeramika

cerafix

Ngjitës për qeramika i bardhë

megafix

Ngjitës special për pllaka

sipofix

Ngjitës për blloka siporeksi

thermofix

Ngjitës termo rezistues pËr pllaka

fasader

fasadë dekorative 1.5

fasader

FASADË DEKORATIVE 2.0

confix

llaç i gatshëm

gletex

glet cilësor

niveler

Masë rrafshuese

bazë

bazë për beton

betonkontakt

Beton kontakt

COLORISTA

ngjyrë 

Fasader

fasadë dekorative

Shkarko Katalogun Dekorfix

çfarË ProdhojmË

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve 

Kompania

Si kompani e re, ne jemi përkushtuar që të sjellim për ju produktet më të mira në treg. Një pjesë e madhe e angazhimit tonë i është dedikuar perfeksionimit të cilësisë dhe ia kemi arritur që të plasojmë në treg produkte që konkurrojnë direkt me markat më të njohura botërore.

Ne vazhdojmë që fokusohemi te klienti dhe kërkesat e tij për perfeksion, duke arritur progres të vazhdueshëm, si në cilësia, ashtu edhe në efektshmëri

Zona Industriale në Shirokë
23000 Suharekë
Kosovë

Tel: +383 44 216 541
Tel: +383 49 216 541